Koi Bole Ram Ram Koi Khudai Koi Sewe Gosaiya Koi Alahe Lyrics in Hindi