LYRIC

SHREE VISHNU CHALISA IN ENGLISH | BHAGWAN VISHNU CHALISA LYRICS / श्री विष्णु चालीसा

Bhagavan Vishnu Chalisa

Bhagavan Vishnu Chalisa

|| DOHA ||

VISHNU SUNIYE VINAY SAVAK KI CHITLAYA |

KIRAT KUCH VARNAN KARU DIJE GYAN BATAYA ||

|| Chaupai ||

Namo Vishnu bhagwan kharari,Kashat nashavan akhil vihari ||

Prabal jagat mai Shakti tumhari,Tribhuvan fal rahi ujiyari ||

Sundar roop manohar surat ,Saral swabhav mohini murat ||

Tan par pitambar ati sohat ,Bejanti mala maan mohat ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Shankh chakr kar gada viraje ,Dekhat detaye asur dal bhaje ||

Satay dharam mad lobh na gaje ,Kam krodh mad lobh na chaje ||

Santbhakt sajan manranjan ,Danuj asur dushtan dal ganjan ||

Such upjaye kashat sab bhanjan ,Dhosh mitaye karat jan sannjan ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Pap kat bhav sindu utaran ,Kasht nashkar bakat ubharn ||

Karat anek roop prabhu dharan ,Kaval aap bhagati ke karan ||

Dharani dhenu ban tumhi pukara ,Tab tum roop ram ka dhara ||

Bhar uthar asur dal maar ,Ravan aadik ko sanhara ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Aap varah roop banaya ,Hiranyash ko maar giraya ||

Dhar matyas tan sindu banaya ,Chodah ratann ko nikalaya ||

Amilakh aasur dundu machaya ,Roop mohini aap dikhaya ||

Devan ko amarat pan karaya ,Asuran ko chabi se bahalaya ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Kurm roop dhar sindu mathaya ,Mandrachal giri turan uthaya ||

Shankar ka tum fand chudaya ,Bhasmasur ka roop dekhaya ||

Vedan ko jab asur dubaya ,Kar prabanda unhee tuntalaya ||

Mohit banker khalahi nachaya ,Ushi kar se bahasam karaya ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Asur jalandar ati baldai,Sankar se un kinhi ladayi ||

Har par shi sakal banaye ,Kin sati se chal khal jayi ||

Sumiran kin tumhe shivrani ,Batlai sab vipat kahani ||

Tab tum bane muneshwar gyani ,Varnda ki sab surti bhulani ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Ho shaparsh dharm sharati mani ,Hani asur uur shiv sanatni ||

Tumne dhur prahlad ubhare ,Hirnakush aadik khal mare ||

Ganika aur ajamil tare ,Bhahut bhakt bhav sindu utare ||

Harhu sakal santap hamare ,Krapa karhu kari sirjan hare ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Dekhhu mai nit darsh tumhare ,Din bandu bhaktan hitkare ||

Chahat apka sevak darshan ,Karhu daya apni madhusudan ||

Janu nahi yogay jap poojan ,Hoye yagy shistuti anumotan ||

Shildaya santosh shishan ,Vidhit nahi vatrbhodh vilshan ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Karhu apka kis vidhi poojan ,Kumati vilok hote dukh bhishan ||

Karhu pradam kon vidisumiran ,Kon bhati mai karhu samarpan ||

Sur munni karat sada sivkai ,Harshit rahat param gati paye ||

Din dukhin par sada sahai ,Nij jan jan lave apnayi ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Pap dosh santap nashao ,Bhav bandan se mukat karayo ||

Sut sampati de such upjao Nij charan ka das banao ||

Nigam sada se vanay sunao ,Patte sune so jan such pave ||


Added by

Anju Thakur

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO